Incassokosten

In deze blog laten we je van alles weten over incassokosten en hoe het allemaal werkt. Zo verstrekken wij informatie over de hoogte van de incassokosten en hoe de wet incassokosten in elkaar steekt. Wil je dus meer over dit onderwerp weten, dan doe je er verstandig aan om deze blog lezen!

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn de kosten voor het inschakelen van een incassobureau of een deurwaarder. Een incassobureau moet namelijk ook betaald worden. De kosten zijn altijd voor de schuldenaar tenzij de schuldeiser fout zit, maar dat gebeurt nauwelijks.

Voordat een schuldeiser of incassobureau incassokosten in rekening mag brengen moet er eerst een aanmaning worden gestuurd met een betalingstermijn van minimaal veertien dagen. In deze aanmaning moet opgenomen zijn dat je binnen 14 dagen je rekening moet betalen, dat er incassokosten berekend worden als je dit niet doet en wat de hoogte van deze kosten is. Als de verkoper of het incassobureau hier niet aan heeft voldaan, ben je niet verplicht de incassokosten te betalen. Met deze uitspraak van de Hoge Raad is discussie tussen consumenten en schuldeisers over de hoogte van de door de consument verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten van de baan, mits de schuldeiser een zogenaamde veertien dagen brief heeft gezonden en de consument-schuldsnaar deze brief daadwerkelijk heeft ontvangen.

Hoogte incassokosten

Vaak zal zijn opgenomen dat uw klant met het enkel verstrijken van de betalingstermijn in verzuim is, zonder dat een nadere ingebrekestelling daarvoor nodig is. Ook zal veelal zijn opgenomen welke vertragingsrente de klant dan is verschuldigd en hoeveel buitengerechtelijke incassokosten in rekening mogen worden gebracht. Dan moet u hem nog één schriftelijke aanmaning sturen voordat u incassokosten in rekening mag brengen: de 14-dagen-herinneringsbrief. Als een klant niet betaalt, mag je volgens de WIK bovenop het verschuldigde factuurbedrag de incassokosten in rekening brengen (exclusief administratiekosten of dossierkosten).

Het eventueel in rekening te brengen bedrag aan incassokosten moet in de verplichte aanmaning worden genoemd, ook indien de schuldeiser niet zelf de incassokosten in rekening brengt. Voorbeeld: stel de vordering van de schuldeiser was € 2.500,-, dan bedragen de incassokosten bij het versturen van de veertien dagen brief € 375,-. Voornoemde regels en bedragen zijn gebaseerd op de in 2012 in werking getreden Wet Incassokosten (WIK) Het doel van deze wet was om een normering en daarmee houvast te bieden omtrent de hoogte van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Vermeld het openstaande netto bedrag (de vordering) en het bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten dat in rekening wordt gebracht indien de klant niet betaalt.

Het geïnde geld percentage incassokosten
€o,- tot €2.500,- 15% (min. €40,-)
€2.500,- tot €5.000,- 10%
€5.000 tot €10.000,- 5%
€10.000,- tot €190.000,- 1%
€190.000,- + 0,5% (max. €6.775)

hoe bereken je de incassokosten?

Het antwoord op die vraag is vrij simpel. Bij het berekenen van incassokosten ga je uit van de geïnde bedrag. Over dat bedrag wordt een percentage berekend. Hoe hoger het bedrag hoe lager het percentage. Zo is tot €2.500,- het percentage 15% en is bij €190.000,- het percentage nog maar 0,5%. In de tabel hierboven worden alle percentages genoemd. zo kunt u berekenen wat uw incassokosten zullen zijn.

Moet je btw betalen over incassokosten?

Dat licht aan de situatie, er hoeft namelijk niet altijd btw betaald te worden. Het licht eraan of de schuldeiser Btw plichtig is. Dus wanneer de schuldeiser niet btw plichtig is hoeft er geen btw betaald te worden over de incassokosten. Bij iemand die wel btw plichtig is moet het dus wel betaald worden. Het is dan ook verstandig om te checken of jou incassobureau of deurwaarder btw plichtig is.

Wet Incassokosten (WIK)

De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt hoeveel incassokosten u bovenop het factuurbedrag in rekening mag brengen als een klant niet betaalt. Een klant die niet betaalt mag u bovenop het openstaande factuurbedrag alleen de incassokosten in rekening brengen. Wil de schuldeiser recht hebben op betaling van incassokosten, dan dient hij (zo nodig alsnog) een aan de wettelijke eisen beantwoordende veertien dagen brief aan de schuldenaar te verzenden.

Bezwaar maken tegen incassokosten

Indien de schuldeiser zelf al kosten heeft berekend, dan rekent het incassobureau en de deurwaarder daaroverheen extra incassokosten. Bovendien mag het incassobureau ook btw in rekening brengen over de incassokosten, als de schuldeiser zelf niet btw-plichtig is. Een incassokantoor mag daarnaast geen andere kosten in rekening brengen, zoals herinneringskosten, kantoorkosten, administratiekosten en/of aanmaningskosten. Maar moet u die incassokosten en andere kosten van aanmaning en incasso wel altijd betalen als u van een incassobureau een dergelijke dreigbrief krijgt?

Dan is het in rekening brengen van incassokosten volgens de wet onterecht en kan uw debiteur hiertegen bezwaar indienen. Zodra een gerechtelijke procedure wordt gestart, is het afhankelijk van de besluit van de rechter of de gerechtelijke incassokosten voor uw rekening zijn of ook door uw debiteur moeten worden betaald. Indien de schuldeiser zelf al incassokosten heeft berekend, mag het incassobureau of de deurwaarder dat niet nogmaals doen.

Kosten voor betalingsregeling bij incasso

Het is ook mogelijk om over het totale openstaande bedrag (bijvoorbeeld drie openstaande termijnnota’s) de incassokosten te berekenen. Aan deze betalingsregeling, zijn, buiten de al gevorderde rente in incassokosten, geen extra kosten verbonden. Dan voorkomt u dat wij u een tweede herinnering, aanmaning of laatste betalingsverzoek toesturen, waarbij u incassokosten moet betalen.

Interessante links