Wat doet een jurist?

Een jurist of juridisch adviseur is een afgestudeerd rechtsgeleerde, die de wet bestudeert, toepast, ontwikkelt of zich op een andere wijze met wetgeving bezighoudt. Juristen behartigen de juridische belangen van cliënten en proberen geschillen tot een zo goed mogelijk einde te brengen.

Verder kunnen de volgende algemene taken worden gedefinieerd waarvoor juristen verantwoordelijk zijn:

 • Cliënten juridisch adviseren
 • Overleggen met cliënten wat de beste aanpak en verdediging is
 • De cliëntenbelangen verdedigen bij rechtzittingen
 • Het uitzoeken van de wetsartikelen
 • Verzamelen van bewijslasten voor de cliënt
 • De schriftelijke correspondentie verzorgen
 • De gerechtelijke procedures starten
 • De cliënt bijstaan na het vonnis (mits nodig)
 • Opkomen voor de belangen van een organisatie
 • De wet- en regelgeving van de overheid handhaven
 • De bezwaarschriften van de overheid afhandelen
 • De wet- en regelgeving van de werkvloer handhaven

Aangezien juristen vele beroepen kunnen uitoefenen, is hun werkomgeving zeer uiteenlopend. Veel juristen werken bij rechtbanken en advocaten- en notariskantoren, maar ook veel bedrijven en overheidsinstellingen (bijvoorbeeld de Belastingdienst) hebben juristen in dienst. Collega’s met wie juristen te maken hebben zijn bijvoorbeeld juridisch medewerkers, notarissen, advocaten en officieren van justitie.

Wat is een jurist?

Een jurist is iemand die met succes een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) heeft afgerond. Een advocaat is altijd een jurist; een jurist is echter niet altijd een advocaat. Vanaf het moment dat een jurist als advocaat beëdigd is, mag hij de beschermde titel van advocaat voeren (ook al wordt hij tijdens de stageperiode ook vaak advocaat-stagiaire genoemd).

Alle advocaten zijn dus (ook) juristen, terwijl lang niet elke jurist ook advocaat is. Zo zijn de meeste bedrijfsjuristen, juristen bij rechtsbijstandverzekeraars en juristen die werkzaam zijn bij het Juridisch Loket geen advocaat. Dat wil overigens niet zeggen dan uw zaak bij een jurist in minder goede handen zou zijn. Als u van plan bent om een jurist (niet-advocaat) te raadplegen, vraag hem dan of hij bij een bepaalde vereniging is aangesloten en aan welke kwaliteitseisen hij dient te voldoen.

3 soorten juristen

Aangezien de werkzaamheden van juristen zo breed zijn, wordt er onderscheidt gemaakt in verschillende soorten juristen. Er zijn drie soorten juristen die we gaan uitlichtten:

 • Arbeidsjurist
 • Fiscaal jurist
 • Bedrijfsjurist

Het voordeel aan verschillende soorten juristen, is dat elke jurist zich kan specialiseren in één specifiek onderwerp. Dus als je een jurist zoekt i.v.m. een arbeidsconflict, kan je het beste de arbeidsjurist inschakelen. Deze heeft alle kennis die je nodig hebt.

Arbeidsjurist

Een arbeidsjurist is een meester in de rechten die zich bezig houdt met het arbeidsrecht. De arbeidsrecht jurist kan u dan ook helpen met zaken die verband houden met alle kwesties rond het aannemen, houden en ontslaan van personeel. Er zijn veel onderwerpen waarmee de arbeidsrecht jurist u kan helpen, bijvoorbeeld een arbeidsconflict oplossen.

Het is natuurlijk wel belangrijk dat uw rechten gewaarborgd worden en dat uw werkgever u voldoende compenseert voor het ontslag. Daar is een arbeidsjurist ook voor. De arbeidsjurist kan bijvoorbeeld onderhandelingen met uw werkgeverdoen voor een hogere ontslagvergoeding, latere ontslagdatum, etc. Hij voert meerdere onderhandelingsrondes en beoordeelt het eindbod van uw werkgever.

Arbeidsjuristen helpen u het ontslag aan te vechten. Ze controleren uw beëindigingsovereenkomst en schrijft dan een verweerschrift en dient deze in bij de kantonrechter. Mocht u enkel een vraag hebben over uw ontslag, kunt u ook enkel een mail sturen aan een arbeidsjurist. Een arbeidsjurist ondersteunt werknemers zorgt ervoor dat ze krijgen waar ze recht op heeft.

Fiscaal jurist

Fiscaal juristen zullen zich in het algemeen met meer ‘ingewikkelde’ zaken bemoeien, zoals een bezwaar of beroep tegen aanslagen van de Belastingdienst. Een goede fiscaal jurist heeft, behalve van belastingszaken, ook verstand van ondernemingsrecht, jaarrekeningsrecht en Europees recht. Van een fiscaal jurist mag worden verwacht dat hij of zij goed op de hoogte is van jurisprudentie op het gebied van belastingzaken. Iedereen mag zich belastingadviseur noemen maar geen fiscaal jurist. Voor het dragen van de titel ‘fiscaal jurist’ is daarom ook een universitaire studie benodigd.

Een fiscaal jurist lost namelijk belasting-technische problemen voor u op. De fiscaal jurist werkt dan ook samen met uw bedrijfsaccountant om mogelijk op wekelijkse basis uw fiscaal juridische problemen/ vragen op te lossen. Als u veel verdient, maar ook als u geen topinkomen heeft is het aan te raden om uw belastingaangifte als particulier te laten doen door een fiscaal jurist.

Een fiscaal jurist kan u ook helderheid verschaffen omtrent de mogelijkheden en kansen van uw eigen of vreemd vermogen binnen uw onderneming, maar ook bij belastingtechnische problemen is het verstandig om een fiscaal jurist in te schakelen.

Bedrijfsjurist

Een bedrijfsjurist(e) zorgt ervoor dat binnen een onderneming alle juridische zaken op orde zijn. Een bedrijfsjurist werkt meestal nauw samen met de directie. Voor kleinere bedrijven bestaat de mogelijkheid om een externe bedrijfsjurist in te schakelen. Als Bedrijfsjurist adviseer je de directie ook vaak over juridische kwesties en probeer je voor hen naar een oplossing te zoeken. Tevens ben je als Bedrijfsjurist bezig met het interpreteren van regelgeving en het voeren van overleg tussen de verschillende partijen.

Veel bedrijfsjuristen hebben enige jaren als advocaat gewerkt, voor ze als bedrijfsjurist bij een onderneming in dienst traden. De bedrijfsjurist is voor het bedrijf een soort van lopende antwoordmachine voor alle juridische problemen, daarom moet hij of zij wel veel verstand hebben van juridische zaken. Zo is een advocaat minder direct betrokken bij de organisatie die hij vertegenwoordigt dan een bedrijfsjurist. Bovendien is een bedrijsjurist van het begin af aan betrokken bij ontwikkelingen in een organisatie, terwijl een advocaat vaak pas wordt ingeroepen wanneer er een conflict is.

Daarnaast kan een bedrijfsjurist verantwoordelijk zijn voor het mede opstellen van brieven of mails die de organisatie aangaan. De inhoudelijke werkzaamheden van een bedrijfsjurist kunnen verschillen per organisatie, omdat bedrijfsjuristen in alle branches werkzaam kunnen zijn. Het is niet zo dat bedrijfsjuristen alle uitgaande post controleren, maar wel de gevoelige zaken, die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de organisatie. Een bedrijfsjurist is dus een jurist, die specifiek werkzaam is voor een bedrijf of organisatie.

Wat kost een jurist?

Ben je op zoek naar een jurist voor bijvoorbeeld het opstellen van een beëindigingsovereenkomst of voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst? Dan is het verstandig om te weten welke juristkosten je ongeveer kan verwachten. Verder op deze pagina wordt de gemiddelde prijs van juristen uiteengezet.

De verantwoordelijkheden van de jurist en de aard van de werkzaamheden bepalen voor een groot deel hoeveel een jurist ongeveer kost. Het tarief van juristen varieert grofweg tussen 80 en 150 euro per uur. Juristen die voor bedragen als 47,50 euro werken kunnen naar onze mening overigens niet serieus genomen worden. De prijs kan berekend worden aan de hand van een uurtarief, ook hanteert de jurist vaak een prijs per dienst. Voor elke juridische dienst rekent de jurist een andere prijs.

De kosten van een jurist zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen zoals materiaal en arbeid. Het grootste deel van de kosten bestaat uit de arbeid die een jurist verricht. Het aangegeven gemiddelde tarief is een goede indicatie voor het uurtarief dat juristen daadwerkelijk rekenen. Het spreekt voor zich dat niet iedere jurist hetzelfde uurtarief berekent aangezien ze voor verschillende soorten werkzaamheden worden ingehuurd. Zo zal een zelfstandig werkend advocaat een ander bedrag berekenen dan een bedrijfsjurist die bij een bedrijf in loondienst is.

Prijzen jurist

Werkzaamheden jurist Gem. prijs
Beëindigingsovereenkomst opstellen €300 – €850
Arbeidsovereenkomst opstellen €400 – €750
Verweerschrift UWV €250 – €500
Loonvordering €350 – €500
Huurovereenkomst €250 – €500
Geschillen advies €200 – €400
Gebruikersovereenkomst opstellen €400 – €800

Incasso advocaat of een jurist?

Het verschil tussen een incasso jurist en incasso advocaat. Meestal slaagt de jurist om zonder bijstand van een advocaat én zonder tussenkomst van de rechter een vordering te incasseren. Het incasseren van zakelijke incasso’s vereist (juridische) kennis van het bedrijfsleven en zakelijke contracten. Het verschil is echter dat een incasso advocaat deze werkzaamheden niet snel zelf zal uitvoeren, dat zullen juridische medewerkers doen. 

Een incasso indienen bij een incasso advocaat betekent dat de meter voor de incassokosten gelijk gaat lopen. Een advocaat rekent immers gewoon zijn uren. Een jurist is daarentegen een vrije beroepsbeoefenaar. Met een jurist bent u vrijer qua fee afspraken en een jurist is flexibeler, want een jurist is niet gebonden.

Daarnaast is Jurist ook gespecialiseerd in internationale incasso. Alle gerechtelijke incassozaken brengt een jurist onder bij de kantonrechter. De jurist dient de vordering in via de deurwaarder in geval van het gerechtelijke traject.

Interessante links