Incassobureau inschakelen

Incassobureaus zijn erg belangrijk tegenwoordig, zeker bij wanbetalers. Maar wanneer moet je nou een incassobureau inschakelen? En hoeveel kost het om dan een incassobureau in te schakelen. In deze blog geven wij antwoord op al u vragen!

Wat is een incassobureau?

Bij incasso gaat het om het verhalen van het gehele bedrag door een incassobureau, het bureau zit de debiteur achter de broek om te betalen, maar keert niets uit voordat er betaald is door de debiteur. De schuldeiser heeft de invordering uit handen geven, bijvoorbeeld aan een incassobureau of deurwaarder, en. Het heeft meestal enkel betrekking op de fase waarin het incassobureau aanmaningen zendt.

Het incassobureau moet de gerechtsdeurwaarder inschakelen om een gerechtelijke procedure te beginnen. Hoewel een incassobureau door de leverancier wordt ingeschakeld, komen de kosten meestal bij schuldenaar terecht (voor zover de vordering natuurlijk reëel is). Indien geen gehoor wordt gegeven aan betaling stelt het incassobureau de schuldenaar in gebreken en geeft een nieuwe termijn met de waarschuwing dat bij uitblijven van betaling rechtsmaatregelen zullen volgen.

De mogelijkheid voor een schuldenaar om door incassobureaus opgekochte vorderingen terug te kopen voor het bedrag waarvoor de vordering is overgenomen van de oorspronkelijke schuldeiser is een constructief idee bij het tegengaan van uitwassen in de incassomarkt. Een pre incasso is een procedure waarin wordt geprobeerd de openstaande rekening te innen bij een debiteur, voordat er daadwerkelijk wordt overgegaan tot het starten van een incassoprocedure bij een incassobureau met de daarbij behorende rente en administratiekosten. Mochten juridische stappen nodig zijn, dan schakelen incassobureaus een gerechtsdeurwaarder in. Deze kan overgaan tot dagvaarding en kan eventueel op basis van een rechterlijk vonnis beslag leggen op iemands bezittingen en/of inkomsten.

Voor incassobureaus geldt dat u alleen hoeft te betalen voor de werkzaamheden, wanneer uw debiteuren de rekening hebben voldaan. Het incassobureau zal, indien zij werkt op no cure no pay basis, goed bekijken of inning in korte tijd haalbaar is, zeker als de vordering niet al te groot is. Als schuldenaar is het handig om te weten hoe het incassobureau werkt, overigens ook als opdrachtgever.

Wat zijn de kosten voor een incassobureau?

Als u geconfronteerd wordt met een of meer aanmaningen van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, dan wordt u vaak niet alleen aangemaand om een bepaald geldbedrag (de hoofdvordering) te voldoen, maar kunt u ook geconfronteerd worden met een aantal kosten. Bij dit systeem hoeft de klant past te betalen als de diensten goed uitgevoerd zijn, bij een incassobureau betekent dit dus dat het bureau het geld voor jou heeft opgehaald. Het incassobureau moet dus werkelijk actie ondernemen voor het geld, dat hij voor de incassokosten in rekening brengt.

Zo kun je voor een factuur van 250 euro met ongeveer veertig euro exclusief btw in rekening brengen voor incassokosten, en bij een factuurbedrag van vijfduizend euro is ongeveer zeshonderd euro aan incassokosten gangbaar. Een incassobureau inschakelen kost geld en je kunt zelf dus ook al veel doen om te zorgen dat je klant op tijd betaalt. Zodra je niet-betalende klanten correct opvolgt en informeert, en de betaling blijft dan alsnog uit, kun je de vordering laten afhandelen door een incassobureau.

Het eventueel in rekening te brengen bedrag aan incassokosten moet in de verplichte aanmaning worden genoemd, ook indien de schuldeiser niet zelf de incassokosten in rekening brengt. Het zijn kosten die de schuldenaar moet betalen omdat hij het oorspronkelijke bedrag te laat heeft betaald en daarom incassohandelingen moeten worden verricht om alsnog betaling te krijgen. Daarin schetsen zij hun aanpak (wat gaan zij doen om uw openstaande vordering te innen bij uw debiteur) en schetsen zijn hun tarieven (welk bedrag wordt wanneer betaalt -en door wie- aan het incassobureau voor hun diensten).

Grote van de desbetreffende zaak Gemiddelde kosten Kosten buitengerechtelijk btw
1 €250,- €40,- €45,-
2 €500,- €75,- €90,-
3 €1.250,- €150,- €180,-
4 €2.500,- €300,- €360,-
5 €3.750,- €450,- €550,-
6 €5.000,- €600,- €700,-
7 €10.000,- €700,- €830,-
8 €20.000,- €800,- €950,-
9 €40.000,- €1.000,- €1.200,-
10 €100.000,- €1.500,- €1.800,-
Hoger €200.000+ €2.500+ €3.000+

Wat houdt ‘no cure no pay’ in bij een incassobureau?

Wanneer wij bij een minnelijke incasso no cure no pay zowel het factuurbedrag, als de in rekening gebrachte incassokosten incasseren bij uw klant, ontvangt u bij sluiting van het dossier het volledige factuurbedrag. Openstaande vorderingen overdragen aan een incassobureau en dan ook nog op basis van No Cure No Pay is uiterst succesvol. Een ander voordeel van incasso op basis van No Cure No Pay is, dat u een onbeperkt aantal vorderingen aan een incassobureau voor incassering in handen kan geven zonder dat u ook maar iets vooruit hoeft te betalen.

U kunt de vordering afschrijven, maar ook kunt u de keuze maken ons incassobureau in te schakelen om de onbetaalde factuur bij uw klant te incasseren op basis van het No Cure No Pay principe. Incasso No Cure No Pay houdt in dat zij geen buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen als de debiteur in de buitengerechtelijke fase de volledige vordering betaalt inclusief onze kosten. U betaalt namelijk geen kosten voor de dienstverlening van een incassobureau no cure no pay wanneer het hen niet lukt om minnelijk de openstaande vordering voor u te incasseren bij de debiteur. Mocht u ooit met klanten te maken hebben die hun rekeningen niet willen betalen dan is het dus verstandig om het no cure no pay systeem te gebruiken.

Hoewel een minnelijk incassotraject op basis van no cure no pay vaak succesvol is, kan het voorkomen dat het incassobureau inschakelen er niet in slaagt om de openstaande vordering voor u te incasseren. Als ze de vordering niet kunnen incasseren dan worden volgens het No Cure No Pay incasso concept, geen incassokosten in rekening gebracht.

Interessante links